Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Dypterygia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilörtsfly Dypterygia scabriuscula Pilörtsfly Dypterygia scabriuscula Pilörtsfly Dypterygia scabriuscula Pilörtsfly Dypterygia scabriuscula
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758). Pilörtsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på syra, skräppa och pilört, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson