Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mormo

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartbandat ordensfly Mormo maura Svartbandat ordensfly Mormo maura
Mormo maura (Linnaeus, 1758). Svartbandat ordensfly påträffades i Skåne 2021. I Danmark togs den i början av förra seklet. I Finland finns cirka 10 observationer från Hangö till Kotka. Vingbredd 64-74 mm. Larven lever på diverse örter och lövträd, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 13 maj 2022