Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tischeriidae
Tischeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre ekluggmal Tischeria dodonaea Mindre ekluggmal Tischeria dodonaea
Tischeria dodonaea Stainton, 1858. Mindre ekluggmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7,5 mm. Huvudhår rostgula. Antenner rostgula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna rostgula. Bakvingar grå. På yttre utseende svår att skilja från Tischeria ekebladella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer ek. Biologi: Larven är ljusgul med mörk tarm och gör en fläckmina på bladets översida där exkrementerna kastas ut genom en springa i minans kant. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring. Minan skiljer sig från ekebladella genom mörka koncentriska ringar av silke. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i östra Danmark, på några få lokaler i sydligaste Norge och södra Finland.

Mindre ekluggmal Tischeria dodonaea
Mina av Mindre ekluggmal Tischeria dodonaea i ekblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tischeriidae /en/svenska_fjarilar/tischeria_dodonaea.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web