Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tischeriidae
Coptotriche

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brämluggmal Coptotriche marginea Brämluggmal Coptotriche marginea
Coptotriche marginea (Haworth, 1828). Brämluggmal. Kännetecken: Vingbredd 7-8 mm. Huvudhår brunaktiga. Antenner brungula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna ockragula med en tydlig mörkare framkant samt en mörkare fläck i bakre delen av spetsen. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Två generationer från Maj till mitten av augusti. Förekomst: Finns på ängs- och hagmark, stenmurar och liknande där det växer björnbär och blåhallon. Biologi: Larven är ljusgrön med mörk tarm och gör en veckad mina på bladets översida där exkrementerna kastas ut genom en springa i minans kant. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring. Näringsväxt: Rubus. Utbredning: Förekommer längs kusten från Skåne till Uppland, samt i Dalarna. I övriga norden finns den i östra Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Brämluggmal optotriche marginea Brämluggmal optotriche marginea
Mina av Brämluggmal Coptotriche marginea till vänster i björnbärsblad och till höger i hallonblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tischeriidae Latest update: 15 april 2021