Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tischeriidae
Tischeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större ekluggmal Tischeria ekebladella Större ekluggmal Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795). Större ekluggmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår rostgula. Antenner rostgula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna rostgula. Bakvingar grå. På yttre utseende svår att skilja från Tischeria dodonaea. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer ek. Biologi: Larven är ljusgul med mörk tarm och gör en fläckmina på bladets översida där exkrementerna kastas ut genom en springa i minans kant. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, sydligaste Norge och södra Finland.

Större ekluggmal Tischeria ekebladella Större ekluggmal Tischeria ekebladella
Minor av Större ekluggmal Tischeria ekebladella i ekblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tischeriidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/tischeria_ekebladella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson