Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tischeriidae
Tischeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större ekluggmal Tischeria ekebladella Större ekluggmal Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795). Större ekluggmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår rostgula. Antenner rostgula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna rostgula. Bakvingar grå. På yttre utseende svår att skilja från Tischeria dodonaea. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer ek. Biologi: Larven är ljusgul med mörk tarm och gör en fläckmina på bladets översida där exkrementerna kastas ut genom en springa i minans kant. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, sydligaste Norge och södra Finland.

Större ekluggmal Tischeria ekebladella Större ekluggmal Tischeria ekebladella
Minor av större ekluggmal Tischeria ekebladella i ekblad.
Större ekluggmal Tischeria ekebladella Större ekluggmal Tischeria ekebladella
Larver av större ekluggmal Tischeria ekebladella

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tischeriidae Latest update: 15 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson