Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Tinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svalbomal Tinea svenssoni Svalbomal Tinea svenssoni Svalbomal Tinea svenssoni Svalbomal Tinea svenssoni Svalbomal Tinea svenssoni
Tinea svenssoni Opheim, 1966. Svalbomal. Kännetecken: Vingbredd 9-16 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med en otydlig, svart fläck vid disken. Hyalinfläcken tydlig, i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea pellionella, T. dubiella, T. bothniella men genitalier är olika. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns såväl inomhus i duvslag, ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl.a. fågelbon. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med mörkt huvud och livnär sig av bomaterial eller fjädrar. Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar. Utbredning: Påträffad från Torne lappmark till Gotland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 1 juni 2021