Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Tinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödgul bomal Tinea semifulvella Rödgul bomal Tinea semifulvella Rödgul bomal Tinea semifulvella Rödgul bomal Tinea semifulvella Rödgul bomal Tinea semifulvella
Tinea semifulvella Haworth, 1828. Rödgul bomal. Kännetecken: Vingbredd 14-22 mm. Huvudhår rostgula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna rosatonade med en svart fläck på den bakre delen. Hyalinfläcken liten och otydlig. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-september. Förekomst: Finns huvudsakligen i gles skogsmark. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med gulbrunt huvud och livnär sig av bomaterial eller fjädrar. Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar. Utbredning: Påträffad från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 26 maj 2020