Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Tinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dunmal Tinea dubiella Dunmal Tinea dubiella
Tinea dubiella Stainton, 1859. Dunmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår rostfärgade. Antenner som framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med svagt tecknade svarta fläckar, oftast minst två. Otydlig hyalinfläck i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea columbariella, T. pellionella, T. svenssoni men genitalier är olika. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns såväl inomhus i ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl.a. fågelbon. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med rödbrunt huvud och livnär sig av ull, pälsar, fjäder, hudar insektsamlingar m m. Utomhus lever den i fågelbon. Larvföda: Hår, döda insekter, pälsverk, ylle, fjädrar m.m. Utbredning: Sällsynt påträffad i Skåne och på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 5 juni 2023