Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Tinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pälsmal Tinea pellionella Pälsmal Tinea pellionella Pälsmal Tinea pellionella Pälsmal Tinea pellionella
Tinea pellionella Linnaeus, 1758. Pälsmal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår ockragula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med svagt tecknade svarta fläckar, oftast minst två. Hyalinfläcken i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea columbariella, T. dubiella, T. svenssoni men genitalier är olika. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns såväl inomhus i ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl.a. fågelbon. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med mörkt huvud och lever sekundärt som skadedjur inomhus och livnär sig av ull, pälsar, fjäder, hudar insektsamlingar m m. Utomhus lever den i fågelbon. Larvföda: Hår, döda insekter, pälsverk, ylle, fjädrar m.m. Utbredning: Påträffad från Skåne till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 5 december 2019