Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Thumatha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grågul hinnvinge Thumatha senex Grågul hinnvinge Thumatha senex
Thumatha senex (Hübner, 1808). Grågul hinnvinge förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 25 september 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson