Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Thumatha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grågul hinnvinge Thumatha senex
Thumatha senex (Hübner, 1808). Grågul hinnvinge förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/thumatha_senex.html
Latest update: 8 januari 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson