Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Nudaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå hinnvinge Nudaria mundana Grå hinnvinge Nudaria mundana Grå hinnvinge Nudaria mundana
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761). Grå hinnvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever på vägg- och stenlavar, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 26 september 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson