Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Miltochrista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rosenvinge Miltochrista miniata Rosenvinge Miltochrista miniata Rosenvinge Miltochrista miniata Rosenvinge Miltochrista miniata
Miltochrista miniata (Forster, 1771). Rosenvinge förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 25-27 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae Latest update: 2 oktober 2018
Bert Gustafsson