Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Miltochrista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rosenvinge Miltochrista miniata Rosenvinge Miltochrista miniata Rosenvinge Miltochrista miniata Rosenvinge Miltochrista miniata
Miltochrista miniata (Forster, 1771). Rosenvinge förekommer sällsynt från Skåne till Hälsingland. Vingbredd 25-27 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 20 maj 2021