Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Tholera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis
Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775). Mörkbrunt fältfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland gräsrötter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/tholera_cespitis.html
Latest update: 1 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson