Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Tholera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis
Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775). Mörkbrunt fältfly förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland gräsrötter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 juni 2023