Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Anorthoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartprickigt sälgfly Orthosia munda Svartprickigt sälgfly Orthosia munda Svartprickigt sälgfly Orthosia munda Svartprickigt sälgfly Orthosia munda
Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartprickigt sälgfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 37-45 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 4 maj 2021