Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Tholera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitribbat fältfly Tholera decimalis Vitribbat fältfly Tholera decimalis Vitribbat fältfly Tholera decimalis
Tholera decimalis (Poda, 1761). Vitribbat fältfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland gräsrötter.

Synonym Bombyx popularis Fabricius, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson