Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Taleporiinae
Taleporia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783). Nätrörsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd hos hanen 15-20 mm. Huvudhår gulbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gulgrå med ett mörkgrått nätmönster. Detta skiljer den från Taleporia borealis som saknar nätmönster. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 5-7 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brunaktig med grå analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Taleporia borealis. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i alla miljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar, mossor och alger. Säckens längd 14-20 mm, rundat trekantig samt klädd med sand, i framdelen kan det även finnas fragment av döda insekter. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, mossor, alger. Utbredning: Påträffas allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/taleporia_tubulosa.html
Latest update: 26 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson