Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klippsäckspinnare Dahlica rupicolella Klippsäckspinnare Dahlica rupicolella
Dahlica rupicolella (Sauter, 1954). Klippsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd 11-16 mm. Huvudhår mörkgrå. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med ett mörkgrått nätmönster. Vingfjällen är långa, breda, försedda med tre till fem tänder vilket skiljer den från Dahlica listerella som har kortare vingfjäll med fyra till fem tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp gulaktig med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica lazuri, Dalica charlottae eller Dahlica listerella. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Flygtid: April-maj. Förekomst: Finns i skogsmiljöer, såväl löv- som barrskog med stenhällar och större klippblock. Biologi: Den säckbärande larven lever på mossor, lavar och alger. Säckens längd 6-8 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, mossor, alger. Utbredning: Påträffas sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/siederia_rupicolella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson