Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Psychinae
Bankesia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fläckig säckspinnare Bankesia conspurcatella Fläckig säckspinnare Bankesia conspurcatella Fläckig säckspinnare Bankesia conspurcatella
Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850). Fläckig säckspinnare. Kännetecken: Vingbredd hos hanen 12-13 mm. Huvudhår grå. Antenner kamtandade med kransar av långa sileshår, cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med mörkbrun teckning. I bakkanten med två tydliga mörka fläckar. Bakvingar ljusgrå. Honan är vinglös med en kroppslängd av ca 4-6 mm. Flygtid: Mars. Förekomst: Öppna miljöer som trädgårdar och ruderatmarker. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 6-10 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger. Utbredning: Togs som ny för Sverige 2016 av Melanie Karlsson i Skåne. 2021 togs den i östra Småland, Kalmartrakten. Påträffad på Fyn i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae Latest update: 6 april 2021