Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Taleporiinae
Taleporia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nordisk rörsäckspinnare Taleporia borealis Nordisk rörsäckspinnare Taleporia borealis Nordisk rörsäckspinnare Taleporia borealis
Taleporia borealis Wocke, 1862. Nordisk rörsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd hos hanen 17-20 mm. Huvudhår gulbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna nästan enfärgat gulgrå. Detta skiljer den från Taleporia tubulosa som som har ett mörkt nätmönster. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 5-7 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brunaktig med grå analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Taleporia tubulosa. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar, mossor och alger. Säckens längd 14-20 mm, rundat trekantig samt klädd med sand, i framdelen kan det även finnas fragment av döda insekter. Den har en ettårig utveckling. Vissa forskare synonymiserar arten med tubulosa. Värdväxter: Lavar, mossor, alger. Utbredning: Påträffas sällsynt från Torne lappmark till Värmland. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae Latest update: 11 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson