Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Högnordiskt metallfly Syngrapha parilis Högnordiskt metallfly Syngrapha parilis Högnordiskt metallfly Syngrapha parilis
Syngrapha parilis (Hübner, 1809). Högnordiskt metallfly förekommer sällsynt från Dalarna till Torne lappmark. Vingbredd 26-30 mm. Larven lever på björk, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 augusti 2022