Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758). Frågeteckenmetallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på bl. a. blåbär, odon och ljung, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson