Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Plusia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulbrunt metallfly Plusia festucae Gulbrunt metallfly Plusia festucae Gulbrunt metallfly Plusia festucae Gulbrunt metallfly Plusia festucae
Plusia festucae (Linnaeus, 1758). Gulbrunt metallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl. a. starr, svärdslilja och skvalting, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson