Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Plusia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulbrunt metallfly Plusia festucae Gulbrunt metallfly Plusia festucae Gulbrunt metallfly Plusia festucae
Plusia festucae (Linnaeus, 1758). Gulbrunt metallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl. a. starr, svärdslilja och skvalting, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/plusia_festucae.html
Latest update: 3 februari 20110
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson