Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lapskt metallfly Syngrapha diasema Lapskt metallfly Syngrapha diasema Lapskt metallfly Syngrapha diasema
Syngrapha diasema (Boisduval, 1829). Lapskt metallfly förekommer sällsynt från Västmanland till Torne lappmark. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på dvärgbjörk, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 4 augusti 2022