Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lapskt metallfly Syngrapha diasema
Syngrapha diasema (Boisduval, 1829). Lapskt metallfly förekommer sällsynt från Vs till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på dvärgbjörk, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/syngrapha_diasema.html
Latest update: 23 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web