Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lärkmetallfly Syngrapha ain
Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785). Lärkmetallfly är påträffad i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på lärk, förpuppning i en gråaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/syngrapha_ain.html
Latest update: 17 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson