Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Torvmossemetallfly Syngrapha microgamma Torvmossemetallfly Syngrapha microgamma Torvmossemetallfly Syngrapha microgamma
Syngrapha microgamma (Hübner, 1823). Torvmossemetallfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 23-32 mm. Larven lever på bl. a. dvärgbjörk, odon och pors, förpuppning i en gråaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 juni 2021