Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Syngrapha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Torvmossmetallfly Syngrapha microgamma
Syngrapha microgamma (Hübner, 1823). Torvmossmetallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-32 mm. Larven lever på bl. a. dvärgbjörk, odon och pors, förpuppning i en gråaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/syngrapha_microgamma.html
Latest update: 8 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson