Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Sympistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart hedfly Sympistis zetterstedtiii
Sympistis zetterstedtii (Staudinger, 1857). Svart hedfly förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever på fjällsippa, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Anarta nigrita auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/sympistis_nigrita.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson