Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Oncocnemidinae
Stilbia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kustfly Stilbia anomala
Stilbia anomala (Haworth, 1812). Kustfly förekommer i Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 30-36 mm. Larven lever på kruståtel Deschampsia flexuosa, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/stilbia_anomala.html
Latest update: 17 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson