Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Sympistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lapskt hedfly Sympistis lapponica Lapskt hedfly Sympistis lapponica
Sympistis lapponica (Thunberg, 1791). Lapskt hedfly förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåbär och dvärgbjörk, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/sympistis_lapponica.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web