Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Sympistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lapskt hedfly Sympistis lapponica Lapskt hedfly Sympistis lapponica Lapskt hedfly Sympistis lapponica
Sympistis lapponica (Thunberg, 1791). Lapskt hedfly förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåbär och dvärgbjörk, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson