Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Sympistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitvingat hedfly Sympistis heliophila Vitvingat hedfly Sympistis heliophila Vitvingat hedfly Sympistis heliophila
Sympistis heliophila (Paykull, 1793). Vitvingat hedfly förekommer tämligen allmänt från Dr till To. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på kråkbär, blåbär och odon, förpuppning i marken.

Synonym Sympistis melaleuca sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/sympistis_heliophila.html
Latest update: 14 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson