Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Sympistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartbandat hedfly Sympistis funebris Svartbandat hedfly Sympistis funebris Svartbandat hedfly Sympistis funebrisBR> Sympistis funebris (Hübner, 1809). Svartbandat hedfly förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 25-27 mm. Larven lever på dvärgbjörk och odon, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 21 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson