Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Sympistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartbandat hedfly Sympistis funebris Svartbandat hedfly Sympistis funebris Svartbandat hedfly Sympistis funebris Svartbandat hedfly Sympistis funebris
Sympistis funebris (Hübner, 1809). Svartbandat hedfly förekommer sällsynt från Dalarna till Torne lappmark. Vingbredd 25-27 mm. Larven lever på dvärgbjörk och odon, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 augusti 2022