Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Swammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pärongråmal Swammerdamia pyrella Pärongråmal Swammerdamia pyrella
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789). Pärongråmal. Kännetecken: Vingbredd 10-11 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar mörkt gråbruna med ljusa fläckar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, svart tvärstreck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i trädgårdar, hagar och öppna marker. Biologi: Larven lever i ett glest spinn, ofta flera larver i samma spinn, förpuppning i en tät vit kokong på marken. Näringsväxter: Crataegus, Pyrus, Malus, Prunus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och södra Finland.

Synonym Tinea cerasiella Hübner, 1813.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 23 december 2019