Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Swammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myrgråmal Swammerdamia passerella Myrgråmal Swammerdamia passerella
Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839). Myrgråmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, svart tvärstreck samt ett antal vita streck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Paraswammerdamia albicapitella genom att den senare har tvärband eller åtminstone svarta motfläckar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på myrmarker där det växer dvärgbjörk. Biologi: Larven lever i ett glest spinn, ofta flera larver i samma spinn, förpuppning i en tät vit kokong på marken. Näringsväxt: Betula nana. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Värmland till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i norra Norge och hela Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Yponomeutidae /en/svenska_fjarilar/swammerdamia_passerella.html
Latest update: 25 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson