Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Swammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rönngråmal Swammerdamia compunctella Rönngråmal Swammerdamia compunctella
Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855. Rönngråmal. Kännetecken: Vingbredd 13-15 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, svart, avbrutet streck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i trädgårdar, hagar och öppna marker. Biologi: Larven lever i ett glest spinn, ofta flera larver i samma spinn, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxter: Sorbus, cotoneaster, Crataegus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae /en/svenska_fjarilar/swammerdamia_compunctella.html
Latest update: 27 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson