Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Swammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkgråmal Swammerdamia caesiella Björkgråmal Swammerdamia caesiella
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796). Björkgråmal. Kännetecken: Vingbredd 9-13 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråvita med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, mörkgrått tvärstreck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Paraswammerdamia albicapitella genom att den senare har tvärband eller åtminstone svarta motfläckar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i alla miljöer där det växer björk. Biologi: Larven lever i ett tätt spinn på bladets översida. Förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxter: Betula, Alnus glutinosa. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.


Synonymer Swammerdamia heroldella Hübner, 1825. Tinea nubeculella Tengström, 1848.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Yponomeutidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/swammerdamia_caesiella.html
Latest update: 23 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson