Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Swammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkgråmal Swammerdamia caesiella Björkgråmal Swammerdamia caesiella Björkgråmal Swammerdamia caesiella Björkgråmal Swammerdamia caesiella
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796). Björkgråmal. Kännetecken: Vingbredd 9-13 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråvita med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, mörkgrått tvärstreck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Paraswammerdamia albicapitella genom att den senare har tvärband eller åtminstone svarta motfläckar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i alla miljöer där det växer björk. Biologi: Larven lever i ett tätt spinn på bladets översida. Förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxter: Betula, Alnus glutinosa. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.


Synonymer Swammerdamia heroldella Hübner, 1825. Tinea nubeculella Tengström, 1848.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 21 december 2019