Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Pseudoswammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Orangespetsad gråmal Pseudoswammerdamia combinella Orangespetsad gråmal Pseudoswammerdamia combinella Orangespetsad gråmal Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal Pseudoswammerdamia combinella
(prep 10164)

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786). Orangespetsad gråmal. Kännetecken: Vingbredd 13-17 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråvita med svarta prickar och en orange fläck i spetsen. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i miljöer där det växer slån. Biologi: Larven lever på slån, först minerande i en vit fläckmina för att senare leva i ett kraftigt, vitt spinn, ofta flera larver tillsammans. Förpuppning i en vit kokong i spinnet. Näringsväxt: Prunus spinosa. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark och södra Norge och men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 12 december 2019