Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly Amphipyra pyramidea
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758). Pyramidbuskfly. Kännetecken: Vingbredd 47-52 mm. Huvud och thorax mörkbruna. Bakkroppen gråbrun mot thorax gulgrå. Framvingarna bruna, blandade med gulvitt. Tvärlinjer tandade, mittskugga mörkbrun, liten vitgult kantad ringfläck samt våglinjer försedda med pilfläckar. Bakvingar gulgrå, brungrå i framkanten. Liknande arter: Svår att skilja från P. berbera men ringfläcken är mindre och mellanfältet något bredare i bakkanten. Störst skillnad är nog på vingarnas undersida där A. pyramidea har en mörkare och tydligare teckning. samt att A. berbera har betydligt mörkare labialpalper. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till september. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i maj, juni. Den är grön med en gul sidolinje med ett avbrott på led 3-5. På led 11 en gul tagg. Längd som fullvuxen 40-45 mm. Förpuppning på marken. Näringsväxter: Acer, Carpinus, Corylus, Populus, Prunus, Quercus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 maj 2021