Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fingerörtdvärgmal Stigmella poterii Fingerörtdvärgmal Stigmella poterii
Stigmella poterii (Stainton, 1857). Fingerörtdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 3,5-5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage mörkbrun, ögonlock ljusgula. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet ljust guldglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli. Förekomst: Påträffas oftast på fuktängar eller hjortronmyrar i norra Sverige. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina som ibland utvidgas till en fläck med utspridda exkrementer. Kokongen är brun. Näringsväxter: Comarum, Potentilla, Rubus och Sanguisorba. Utbredning: Förekommer lokalt i södra samt norra Sverige. I övriga norden finns den i Danmark, sällsynt i Norge samt Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Fingerörtdvärgmal Stigmella poterii
Mina av Fingerörtdvärgmal Stigmella poterii i kråkklöverblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_poterii.html
Latest update: 29 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson