Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällsippedvärgmal Stigmella dryadella Fjällsippedvärgmal Stigmella dryadella
Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868). Fjällsippedvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage grågul, ögonlock ljusgrå. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna har en grönaktig glans närmast basen, intill samt utanför tvärbandet är de bruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli. Förekomst: Påträffas oftast i blommorna hos fältsippa som växer på kalkrika sluttningar i fjälltrakter. Biologi: Larven är gul och gör till en början en gångmina som sedan utvidgas till en fläck med utspridda exkrementer. Kokongen är gul. Näringsväxt: Dryas. Utbredning: Förekommer lokalt i Härjedalen samt Lule och Torne lappmark. I övriga norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Fjällsippedvärgmal Stigmella dryadella
Minor av Fjällsippedvärgmal Stigmella dryadella i fjällsippeblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_dryadella.html
Latest update: 29 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson