Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae
Stigmella filipendulae (Wocke, 1871). Brudbrödsdvärgmal. (inklusive S. ulmariae älgörtsdvärgmal som efter DNA-analys nu anses vara samma art). Kännetecken: Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage mörkbrun, ögonlock ljusgula. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Påträffas oftast på fuktängar eller runt enbuskar. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina i bladkanten med exkrementerna i en spridd mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxter: Filipendula vulgaris samt F. ulmaria. Utbredning: Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae
Minor av Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae i brudbrödsblad samt älgörtsblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_filipendulae.html
Latest update: 10 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
/TD>