Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörk rönndvärgmal Stigmella nylandriella Mörk rönndvärgmal Stigmella nylandriella
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848). Mörk rönndvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på ängs- och hagmarker. Biologi: Larven är grön och gör en lång gångmina med exkrementerna i tvärbågar som fyller gången helt, mot slutet i mittlinje. Kokongen är rödbrun. Näringsväxt: Sorbus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Gästrikland samt i Jämtland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Mörk rönndvärgmal Stigmella nylandriella
Mina av Mörk rönndvärgmal Stigmella nylandriella i rönnblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_nylandriella.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson