Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skimmerdvärgmal Stigmella oxyacanthella Skimmerdvärgmal Stigmella oxyacanthella
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854). Skimmerdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår rostgula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, mot spetsen med stålblått skimmer, bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på ängs- och hagmarker. Biologi: Larven är grön och gör en lång gångmina med exkrementerna i tvärbågar som fyller gången helt, mot slutet i mittlinje. Kokongen är rödbrun. Näringsväxter: Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Värmland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Skimmerdvärgmal Stigmella oxyacanthella
Mina av Skimmerdvärgmal Stigmella oxyacanthella i äpple- blad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_oxyacanthella.html
Latest update: 29 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson