Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljus rönndvärgmal Stigmella magdalenae Ljus rönndvärgmal Stigmella magdalenae
Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950). Ljus rönndvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår gulbruna, hos honan mörkare, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna bronsaktigt gulgråa, bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på ängs- och hagmarker. Biologi: Larven är grön och gör en gångmina med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är gulbrun. Näringsväxter: Sorbus, Cotoneaster, Amelanchier, Malus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Jämtland samt Västerbotten och Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Ljus rönndvärgmal Stigmella magdalenae
Mina av Ljus rönndvärgmal Stigmella magdalenae i rönnblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_magdalenae.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson