Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lappvidedvärgmal Stigmella lappovimella
Stigmella lappovimella (Svensson, 1976). Lappvidedvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-5,5 mm. Huvudhår gråbruna hos hanen, gulaktiga hos honan, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsaktiga innanför tvärbandet, utanför är de grovfjälligt mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet matt gråaktigt och mycket otydligt. Bakvingar ljusgrå. Bakkroppen har en spretande, ljusgrå analtofs. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns längs sandiga kuster där det växer krypvide. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina som snabbt utvidgar sig till en fläck med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxt: Diverse Salix arter. Utbredning: Förekommer Dalarna och norrut till Torne lappmark. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

OBS! anses numera vara synonym med zelleriella.
Lappvidedvärgmal Stigmella lappovimella
Mina av Lappvidedvärgmal Stigmella lappovimella.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_lappovimella.html
Latest update: 20 juni 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson