Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dyndvärgmal Stigmella zelleriella Dyndvärgmal Stigmella zelleriella
Stigmella zelleriella (Snellen, 1875). Dyndvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-5,5 mm. Huvudhår gråbruna hos hanen, gulaktiga hos honan, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsaktiga innanför tvärbandet, utanför är de grovfjälligt mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet matt gråaktigt och mycket otydligt. Bakvingar ljusgrå. Bakkroppen har en spretande, ljusgrå analtofs. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns längs sandiga kuster där det växer krypvide. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina som snabbt utvidgar sig till en fläck med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxt: Salix repens samt Salix rosmarinifolia. Utbredning: Enbart känd från Halland och på Gotland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Dyndvärgmal Stigmella zelleriella
Mina av Dyndvärgmal Stigmella zelleriella.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_zelleriella.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson