Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Krypvidedvärgmal Stigmella benanderella Krypvidedvärgmal Stigmella benanderella
Stigmella benanderella (Wolff, 1955). Krypvidedvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår gråbruna hos hanen, gulaktiga hos honan, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, brunaktiga innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna. Tvärbandet matt gråaktigt och mycket otydligt. Bakvingar ljusgrå. Bakkroppen har en ljusgrå analtofs. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns där det växer krypvide. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina som snabbt utvidgar sig till en fläck med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxt: Salix repens samt Salix rosmarinifolia. Utbredning: Påträffad längs kusten främst i södra Sverige. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Krypvidedvärgmal Stigmella benanderella
Mina av Krypvidedvärgmal Stigmella benanderella.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_benanderella.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson