Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mässingssdvärgmal Stigmella aeneofasciella Mässingsdvärgmal Stigmella aeneofasciella Mässingsdvärgmal Stigmella aeneofasciella
Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855). Mässingsdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår samt krage svarta, ögonlock vita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna mörkt purpurbruna, i närheten av basen samt två tredjedelar från basen, finns ett tvärband varav det inre är Mässingssglänsande och det yttre silverglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Vid åkrarnas kantzoner, på ängsmarker och längs stigar i lövskogar. Biologi: Larven är gul och gör till en början en gångmina som sedan utvidgas till en fläck med utspridda exkrementer. Kokongen är gulaktig. Näringsväxter: Potentilla, Fragaria samt Agrimonia. Utbredning: Förekommer från Skåne till Ångermanland samt Lycksele lappmark. I övriga norden finns den i Danmark, spridda fynd i Norge samt södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Mässingsdvärgmal Stigmella aeneofasciella Mässingsdvärgmal Stigmella aeneofasciella
Minor av Mässingsdvärgmal Stigmella aeneofasciella i småborre, fingerört och smultronblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 9 oktober 2020