Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Humleblomsterdvärgmal Stigmella pretiosa Humleblomsterdvärgmal Stigmella pretiosa
Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862). Humleblomsterdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5,5-6,5 mm. Huvudhår gulorange, krage mörkt kopparbrun, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med en blåaktig glans, i närheten av basen finns ett otydligt tvärband samt ytterligare ett, två tredjedelar från basen, som är guldglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: I fuktiga lövskogar där det finns nejlikrot eller humleblomster. Biologi: Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer i mitten. Kokongen är rödbrun. Näringsväxt: Geum. Utbredning: Förekommer från Skåne till Värmland. I övriga norden finns den i Danmark, något fynd i södra Norge samt Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Humleblomsterdvärgmal Stigmella pretiosa
Mina av Humleblomsterdvärgmal Stigmella pretiosa i humleblomsterblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_pretiosa.html
Latest update: 12 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson