Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Spiris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata
Spiris striata (Linnaeus, 1758). Streckhedspinnare förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever på bl.a. lavar och torra löv, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 24 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson