Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Spiris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata Streckhedspinnare Spiris striata
Spiris striata (Linnaeus, 1758). Streckhedspinnare förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever på bl.a. lavar och torra löv, förpuppning i en kokong på marken.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/spiris_striata.html
Latest update: 19 april 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson