Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Coscinia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punkthedspinnare Coscinia cribraria Punkthedspinnare Coscinia cribraria Punkthedspinnare Coscinia cribraria Punkthedspinnare Coscinia cribraria
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758). Punkthedspinnare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 8 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson