Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Utetheisa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kattunspinnare Utetheisa pulchella Kattunspinnare Utetheisa pulchella Kattunspinnare Utetheisa pulchella
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758). Kattunspinnare har påträffats i Danmark vid fyra tillfällen, 1869, 1909, 1930, 2006 samt i Norge 2019. I Sverige togs den på Öland och Gotland 2020. Vingbredd 28-41 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en spånad på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae Latest update: 14 maj 2021